VVS-branschens yrkesnämnd - Rörmokare24

VVS-branschens yrkesnämnd

VVS-branschens yrkesnämnd är en gemensam organisation för Installatörsföretagen och Byggnads. Genom yrkesnämnden samarbetar arbetsmarknadens parter när det gäller yrkesutbildning inom VVS-branschen för VVS-montörer, industrirörmontörer, VVS-isolerare, isoleringsplåtslagare och sprinklermontör.

Nämnden består av ett kansli och av parterna utsedda 25 utbildningsansvariga fördelade på 11 regioner.

Organisatoriskt är VVSYN en ideell förening som bildades 1997 där medlemmarna består av Installatörsföretagen,  Svenska Byggnadsarbetareförbundet samt Isoleringsfirmornas Förening. Det aktiva samarbetet mellan arbetsgivar- och arbetstagarparterna avseende utbildningsfrågor startade dock i början av 60-talet.

  • Här kan du ladda ned kortfattade information om VVSYN i en pdf-fil
  • Här kan du läsa om hur vi hanterar personuppgifter

Organisation

Styrelsen är partssammansatt och fattar beslut av övergripande, strategisk karaktär.  Styrelsen utser ett partssammansatt arbetsutskott som fattar beslut i ärenden av operativ karaktär. Kansliet består av fyra personer och ansvarar för verkställandet av fattade beslut. Kansliet fungerar också som rådgivare och specialister gentemot skolor, företag och de utbildningsansvariga.  De utbildningsansvariga representerar yrkesnämnden i lokala kontakter med skola och näringsliv.

Hon bytte försäkringskunderna mot VVS-installationer