Vad är relining? - Rörmokare24

Vad är relining?

Relining

En populär åtgärd för att reparera skador på avloppsrör är att utföra en så kallad relining. Det finns flera typer av relining men där grundprincipen är att de gamla uttjänade avloppsrören beklädds inifrån med ett tätande material. Detta är en metod som gör att man undviker att behöva frilägga avloppsledningar vilket är fallet vid ett stambyte. Relining har dock sina brister; exempelvis kan det vara svårt att täta kring grenrör och golvbrunnsanslutningar. Rörmokare24 kan som opartisk bedömare kontrollera avloppets täthet efter det att en relining utförts för att utreda om läckageproblematiken kvarstår.

En läcka på ett avloppsrör medför många gånger även en oönskad lukt, även om avloppsvatten inte tar sig ut från läckhålet. En sådan lukt kan sprida sig i hela fastigheter, långt ifrån själva källan. Vi på Rörmokare24 kan även spåra denna typ av läckage och har löst många luktproblem som uppkommit genom läckage på avloppsrör.

En dag med hantverkarna - Relining, Rörinfodring, Avlopp

Wikipedia information om Relining

Relining Relining eller rörinfodring är ett samlingsnamn på ett flertal metoder för att invändigt renovera rörledningar inom byggnader eller i mark. Rörinfodring innebär att rören, efter rengöring, infodras med nytt material istället för att hela rören byts ut.

Synonymer till Relining

  • rörinfodring