Vad gör en Rörmokare - & vad är en VVS-montör? - Rörmokare24

Vad gör en Rörmokare - & vad är en VVS-montör - Rörmokare24

En VVS-montör, eller rörläggare som de också kallas, arbetar med att montera rör och system som gör att vi får bra inomhusmiljö och kan duscha och tvätta. Som VVS-montör jobbar du inte bara i bostäder utan din arbetsplats kan vara sjukhus, kontor och företag.

vvs står för värme, ventilation och sanitet

VVS-montör (vvs står för värme, ventilation och sanitet) (äldre benämningar: rörmokare, rörläggare), är en fackman som installerar och reparerar VVS-anläggningar i byggnader. Förutom rör kan dessa anläggningar bestå av värmepumpar, elpannor, solvärme, varmvattenberedare, värmeelement, fläktar, klimatanläggningar samt sanitetsporslin.

För att bli VVS-montör måste man i Sverige först gå den treåriga gymnasieutbildningen VVS- och fastighetsprogrammet (tidigare Energiprogrammet) med inriktning VVS. Efter det 850 timmar multiplicerat med 4 perioder, alltså cirka två år som lärling på ett företag. Därefter avlägger man branschprov för att bli branschcertifierad VVS-montör.

Arbetsförmedlingen bedömer (augusti 2018) att VVS-montörer har mycket goda möjligheter till arbete både på ett års sikt och på fem års sikt.

Utbildning

Bra grundIäggande utbidning finns på gymnasieskolans VVS-och Fastighetsprogrammet. Motsvarande utbildningar kan finnas inom komvux. Vidareutbildning kan finnas som företagsutbildning (fortbildning för de anställda) eller inom yrkeshögskolan.

 

Alla montörer har möjlighet att genomföra branschprov och erhålla intyg eller certifikat. Ett branschcertifikat är ett bevis över att man har uppnått kunskapsmålen och har de yrkeskunskaper både praktiskt och teoretiskt som branschen har fastställt som krav.

De olika yrkena inom VVS-branschen har lite olika vägar till certifikatet, gemensamt för certifikaten är att de är individuella och har obegränsad giltighet.

Tre vägar till branschcertifikat (VVS- och isoleringsmontörer)

  1. Lärling/anställd under utbildning: Du har ett utbildningsavtal med ett företag som är anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl och gör ett branschprov i slutet av din lärlingsutbildning. För anslutna företag kostar inte genomförande av provet något och om montören blir godkänd utfärdas ett branschcertifikat.
  2. Montör anställd på ett anslutet företag: Du har yrkeserfarenhet och uppnår kunskapsmålen för yrket. Företaget där du arbetar är anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl och ansöker då att du ska få göra branschprov. Länk till blanketterna: Ansökan branschprov För anslutna företag kostar inte genomförande av provet något och om montören blir godkänd utfärdas ett branschcertifikat.
  3. Montör anställd på ett ej anslutet företag eller erfarenhet från arbete i annat land: Du har yrkeserfarenhet och uppnår kunskapsmålen för yrket, antingen på företag som inte är anslutet till Teknikinstallations avtalet VVS & Kyl eller från arbete i andra länder. Du kan då ansöka om validering av dina kunskaper. Själva valideringen kostar pengar och om montören blir godkänd utfärdas ett intyg på yrkeskunskap motsvarande branschcertifikat.

Så får du branschcertifikat (Industrirörmontörer)

För industrirörmontörer utfärdas branschcertifikat efter slutförd utbildning eller genom ansökan från företag – läs mer här

Så får du branschcertifikat (Sprinklermontör)

  1. Lärling/anställd under utbildning: Du har ett utbildningsavtal med ett företag som är anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl. I slutet av utbildningen när företaget bekräftar att du har uppnått kunskapsmålen och du har fått godkänt på teoriprovet i KUB utfärdas ett certifikat.
  2. Montör anställd på ett anslutet företag som har jobbat minst 5 år som Sprinklermontör: Företaget där du arbetar är anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl och skickar in Ansökan om branschcertifikat Sprinkler .

Läs mer VVS-Branschens Yrkesnämnd

Rörmokare

Wikipedia information om VVS-montör

VVS-montör VVS-montör (vvs står för värme, ventilation och sanitet) (äldre benämningar: rörmokare, rörläggare), är en fackman som installerar och reparerar VVS-anläggningar i byggnader. Förutom rör kan dessa anläggningar bestå av värmepumpar, elpannor, solvärme, varmvattenberedare, värmeelement, fläktar, klimatanläggningar samt sanitetsporslin. Arbetsförmedlingen bedömer (augusti 2018) att VVS-montörer har mycket goda möjligheter till arbete både på ett års sikt och på fem års sikt.

Synonymer till rörmokare

  • rörmontör, rörläggare, VVS-montör