Hur går ett stambyte till? - Rörmokare24

Hur går ett stambyte till?

Vad innebär ett stambyte?

Stambyte innebär att ledningar och rör byts ut, ofta där avfall och tillvatten samlas i stora byggnader. Med stammar menar man alla huvudledningar i fastigheten som ventilationskanaler, el- och teleledningar samt värmerör.

Återkommande fuktskador, hög energi- och vattenförbrukning samt höjda försäkringspremier är vanligtvis anledningarna till varför man väljer att genomföra stambyte med våtrumsrenovering. Det kan också vara så att de boende ställer krav på att få modernt utrustade och inredda våtrum vilket även spelar roll.

Anledningen till varför man utför stambyte är för att stammarna har en begränsad livslängd på cirka 40 – 60 år. Ett stambyte är ett stort ingrepp som vanligtvis omfattar en större våtrumsrenovering. Det är en arbetsprocess som kräver nogrann planering och tar lång tid. Allt mellan någon vecka till flera månader. Men givetvis vinner det positiva kampen över det negativa. För efter stambytet får man nya moderna installationer som kommer hålla i flera år framöver, vilket vanligtvis ökar värdet på fastigheten. Dessutom minskar du risken avsevärt att din fastighet skulle råka ut för någon vattenskada och ökar funktionen i byggnaden.

PreBad - badrumsrenovering med stambyte på tio dagar

Vad betyder stambyte?

  • byte av rörstammarna i en byggnad