Flytta och byta golvbrunn - Rörmokare24

Flytta och byta golvbrunn

Byta golvbrunn

Byt golvbrunnen om den är tillverkad före 1990 eller om den är felaktigt monterad eller defekt. Läckage i anslutningen mellan tätskiktet och golvbrunnen är en vanlig orsak till vattenskador.

Försäkringsvillkor

Som fastighetsägare är det också viktigt att känna till vilka krav på utförandet som kan stå i försäkringsbolagens försäkringsvillkor. Det har betydelse för skaderegleringen ifall det uppstår en vattenskada.

Flytta golvbrunn

Det är inte tillåtet att bila upp golvet i badrummet för att flytta på avloppsrör, WC, golvbrunn etc. Det måste finnas en rejäl tröskel till badrummet (översvämningsskydd).

Montering av brunnsmanschett

Wikipedia information om Golvbrunn

Golvbrunn En golvbrunn är en anordning för avledning och bortföring av strömmande vatten i en byggnad, exempelvis i duschar, badrum, tvättstugor, pannrum, eller i industrier där vattenspolning förekommer. Golvbrunnar användes redan i forntida civilisationer.