Vattenläcka - vad ska jag göra? - Rörmokare24

Vattenläcka - vad ska jag göra?

Vattenläcka

Läckage på vattenledningar kan visa sig på flera sätt. Exempelvis genom att trycket i ledningarna blivit sämre eller att allt mer luft kommer ut från tappställena. Läckage kan annars misstänkas genom ett oförklarligt ökande av vattenförbrukningen eller att vattenmätaren visar på förbrukning trots att ingen sådan sker.
Att vattenförbrukningen har varit stabil utesluter inte läckage. Vi rekommenderar därför att större fastighetsbestånd regelbundet läcksökning för att få korrekt status. Genom åren har vi hjälpt många kunder att sänka sin tillsynes normala vattenförbrukning.

Även de minsta läckagen kan leda till en stor vattenförlust. En smådroppande kran kan leda till en vattenförlust på tio kubikmeter per år och en rinnande toalett kan förbruka en kubikmeter per dygn. Det är därför klokt att med jämna mellanrum gå över vatteninstallationen och åtgärda eventuella läckage.

Läckage Stora besparingar

En vattenläcka medför kostander på flera olika sätt. Dels genom kostnader för ökad vatten- och energiförbrukning, dels för följdskador som läckaget orsakar men också för de arbeten som utförs i jakten på läckaget som exempelvis grävning och rivning. Det finns därför stora pengar att spara på att låta oss på Rörmokare24 utföra en läcksökning.
Rörmokare24 erbjuder läcksökning av allt från servisledningar på villatomter till hela bostadsområden. För att lyckas med detta har vi ett brett utbud av tekniker och metoder som vi anpassar från fall till fall. Genom att mäta de markvibrationer en stor läcka kan ge upphov till kan vi med hjälp av givare lägesbestämma positionen för läckaget. För mindre läckage har vi andra tekniker och metoder. Vi har en unik spetskompetens och kan lokalisera läckage, oavsett dess storlek, på alla typer av material – allt från polyetenslangar till koppar- och gjutjärnsledningar.

Vi kan erbjuda våra kunder snabbinsatser med akut läcksökning, täthetskontroller vid misstankar om rörläckage och årlig periodisk övervakning av exempelvis vattenledningarna i bostadsområden.
Kontakta oss så berättar vi om våra tjänster och hur vi kan hjälpa just er. Rörmokare24 arbetar rikstäckande och vi är stolta över att kunna erbjuda våra tjänster över hela landet.

Ett trasigt rör har orsakat en stor vattenläcka.

Wikipedia information om Läcka

Läcka En läcka är en oönskad öppning i ett hydrauliskt eller pneumatiskt system, som leder till utsläpp av vatten eller andra fluider. Läckor kan bland annat bero på konstruktionsfel, slitage, korrosion eller vandalism.

Synonymer till läcka

  • otäthet, spricka, läckage, skada, hål